0

GC v0.36 Wed 19.2.2014 18.00 in Vihreä Haltiatar

February is well under way already and surely everyone is already thirsty for those delicious meal shakes. Join us for a drink-and-think in Vihreä Haltiatar on Wednesday the 19th, starting at 6PM.
0

GC v0.35 – Koodikoulu notes

In FIN & ENG

FIN:
GC v0.35:ssä iskettiin päitä yhteen koodikoulun tiimoilta. Kiinnostusta jonkin muotoiselle vapaaehtoiselle koodauksen opetukselle on ehdottomasti olemassa. Vaihtoehdoista keskusteltiin paljon, pohdittiin seuraavia:

Vaihtoehto 1

Koodaus tapahtuisi muuten koodikoulun formaatilla (http://koodikoulu.fi/), mutta luultavasti koodaustunnin (Hour of Code, http://koodaustunti.fi/) sisällöillä. Kutsuisimme 4-9-vuotiaita sekä heidän huoltajiaan läppäreiden kera joku ilta 1–4 mentorin ohjaamaan illanviettoon opettelemaan koodauksen alkeita. Illan tavoitteena olisi saada lapset innostumaan ohjelmoinnista ja kertoa huoltajille, millaisia resursseja koodauksen jatkamiseen kotona löytyykään. Tapahtumaan otettaisiin ilmoittautumisjärjestyksessä n. 15 lasta puskaradion sekä yritysten ja laitosten sisäisen mainostuksen kautta. Tiloiksi mietittiin mm. Sepänkeskusta, Veturitalleja, amk:ta tai yliopistoa.

Vaihtoehto 2

Pystyttäisimme mentoriverkoston, joka voisi kiertää kouluissa alakoulusta aina lukioon asti apuopettajan roolissa pitämässä ATK-tuntia yhdessä koulun opettajan kanssa. Yhteyttä otettaisiin luultavasti ensin kaupungin koulutoimeen ja sitä kautta alueen kouluihin. Nämä tunnit pidettäisiin normaaliin kouluaikaan.

Vaihtoehto 3

Opetetaan pedagogiopiskelijoille, kuinka he voivat koodaustunnin, ja ehdotetaan sen vetämistä osaksi harjoittelua.

Ensimmäinen tehtävä olisi kartoittaa mentoreiden kiinnostus. Mikäli olet halukas opettamaan, ota yhteyttä privaviestillä Twitterissä @tsurinosu tai irkissä tsuriga@IRCnet. Kerro viestissä sähköpostiosoitteesi, mitä vaihtoehto(j)a haluat lähteä toteuttamaan.


ENG:
In GC v0.35 we discussed the possibility of arranging a coding school for kids, and there seemed to be a definite interest for doing so. Multiple options were presented:

Option 1

We'd arrange a Code School (see http://koodikoulu.fi/ for reference, it's in Finnish though) but probably with the contents from Hour of Code. We'd invite around fifteen 4–9-year-olds with a guardian and a laptop to an evening session on basics of coding. The goals would be A, to get the kids interested in programming and B, to tell parents how they can continue cultivating that interest at home. We'd advertise the event through the grapevine and via companies' and instituations internal channels. As for the location we thought of Sepänkeskus, Veturitallit, or JAMK or JYU premises.

Option 2

We'd set up a mentor network that could visit institutions from elementary schools to upper secondary highschools as teacher's assistants in IT skills lessons. We'd first contact the city's educational planners and contact individual schools through them. These lessons would take place during normal school hours.

Option 3

We'd teach the university students of pedagogy how to run a code school and let them spread the joy as part of their mandatory practical trainings.

If you are willing to participate as a mentor, PM Tsuri on Twitter at @tsurinosu or in IRC, tsuriga@IRCnet and let him know your email address and which one of the options would you be interested in helping to implement. Note that most of the teaching would happen in Finnish, with the exception of a foreign student group which would be an excellent addition.
 
Copyright © Geek Collision